Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Kort väntan på serveringstillstånd

SVEDALA?KOMMUN. ?Näringslivets Regelnämnd (NNR) har gett samtliga kommuner i landet möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar serveringstillstånd. NNR är mitt uppe i att undersöka och följa upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen och en ny rapport visar att Svedala kommun är en av de med kortast handläggningstid när det gäller serveringstillstånd. Här ligger handläggningstiden på en vecka, medan det i de kommuner som tar längst tid på sig kan dröja upp till tolv veckor.

Publicerad 04 September 2016 07:00