Så många köar i kommunen

Många vill ha bostäder

SVEDALA. Köerna till att få en tomt i kommunen ökar från förra året. I februari stod 181 stycken anmälda med varierande önskemål på enskilda villor eller bostadsrätter i Svedala, Bara och Klågerup. 
För tio år sedan var dock antalet intresserade av tomter det dubbla. Av de som står i tomtkön är 68 procent från kommunen och mellan 35-49 år gamla.
Vad gäller kommunala hyresrätter stod i februari cirka 6 900 personer i Svedalahems bostadskö.
 

Publicerad 08 March 2017 06:00