Säsongsinfluensan har slagit hårt mot sjukhusen

"Vi har haft ett mycket ansträngt vårdplatsläge sedan jul"

SKÅNE. Årets influensa har varit något i hästväg och än är den inte över. Enligt smittskyddet i Skåne nådde epidemin sin kulmen under sportlovsveckan och har först nu börjat trappas av.
Årets influensa H3N2 har framförallt drabbat äldre personer, vilket även påverkat sjukhusen, då flera har behövts läggas in.
– Läget vid SUS är ansträngt men under kontroll. Vi har haft ett mycket ansträngt vårdplatsläge sedan jul men det har lättat något, säger Katarina Johnsson, divisionschef och vårdansvarig vid SUS.
Liknande situation beskrivs vid flera av de skånska sjukhusen. I Kristianstad har trycket varit så stort att influensapatienter fått stanna på akuten i brist av vårdplatser.
Sedan förra veckan har influensaaktiviteten i Skåne dock minskat både vad gäller antalet laboratoriekonfirmerade fall och övervakning av influensasymtom i samhället, rapporterar Smittskydd Skåne.
Avtagande aktivitet ses också i övriga landet. Fortfarande är det nästa uteslutande influensa A av typen H3N2 som cirkulerar men enstaka fall av influensa B ses också.

Publicerad 15 March 2017 05:00