Park och bostäder i centrala Svedala

Samråd inför nytt parkkvarter

SVEDALA. Längs med Sveagatan i Svedala planerar kommunen och bostadsbolaget för ett antal flerbostadshus med en anslutande park.
Måndagen 20 mars ska detaljplanen över kvarteret, som går under namnet Svea Park, presenteras och diskuteras under ett samrådsmöte. På plats finns arkitektfirman som tagit fram ritningsförslag över planen, samt representanter från politiken och Svedalahem. 
Klockan 18 börjar mötet som hålls i Naverlönnsalen. 
 

Publicerad 16 March 2017 06:00