Pengar till naturvårdsprojekt

SVEDALA. Länsstyrelsen Skåne ger pengar till 35 olika lokala naturvårdsprojekt runt om i länet. Totalt delar man ut 6,7 miljoner kronor för att ”stimulera till ökat lokalt engagemang”. För Svedalas del får projektet ”Uteklassrum - för naturligt lärande” 175 000 kronor, 150 000 kronor går till en inventering av djur i anlagda dammar och våtmarker.

Publicerad 01 April 2017 11:00