Foto. Mostphotos.com

Foto. Mostphotos.com

Läkarna har fått nog – ställer krav på politikerna

"Medborgarna kan inte längre förvänta sig den sjukvård de behöver"

SKÅNE. Vem ska behandla patienterna när läkarna är sjuka eller inte orkar mer? Det undrar 573 skånska läkare i ett öppet brev till tjänstemän och politiker inom Region Skåne.
I brevet som publicerades under tisdagsmorgonen, berättar läkarna om en ansträngd arbetsmiljö och en primärvård i kris.
De skriver att det finns ett snabbt stigande antal sjukskrivningar för läkare inom primärvården, en hög personalomsättning bland cheferna och ständigt brist på personal.  Utan nödvändiga förändringar riskerar primärvården i Region Skåne att kollapsa.
– Vi inom primärvården har världens bästa jobb. Egentligen. Men Region Skånes primärvård är just nu i kris. De styrande står inför ett vägval, står det i brevet där de 573 läkarna kräver att mer pengar skjuts till för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten i länet.
Bland annat vill läkarna att ett nytt journalsystem implementeras och att dagens tre primärvårdsförvaltningar slås samman till en gemensam. Detta för att kunna ge en jämlik vård över hela länet.
De vill även se satsning på specialistläkare och fortbildning.
– Medborgarna måste informeras om denna kris – och att de inte längre kan förvänta sig den sjukvård de behöver. Inte under nuvarande förhållanden. Politikerna måste ta situationen på allvar och snarast genomföra åtgärder, skriver läkarna.
 
LÄS ÄVEN: Lokaltidningens granskning över den skånska primärvården - september 2016
LÄS ÄVEN: Patient: Jag drar mig för att gå dit

Publicerad 25 April 2017 10:23