Polisen listar på sin hemsida en lång rad råd och regler som gäller för den som ska köra och åka med på ett studentflak.

Polisen listar på sin hemsida en lång rad råd och regler som gäller för den som ska köra och åka med på ett studentflak.

Polisen tipsar:

Så säkrar du studentflaket

Ekipage som inte följer regler kan stoppas

STUDENT. Det är skolavslutningstider och det betyder att många studenter och andra avgångsklasser firar med att åka lastbil eller släpvagn efter traktor.
I normala fall är det inte tillåtet att färdas på flak eller släp, men förutsatt att vissa krav uppfyllda är det tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Men vad alla kanske inte känner till är att man i dessa fall behöver anmäla färdväg till polisen i förväg.

Det är också viktigt att följa de regler som finns, för att göra färden så säker som möjligt. Polisen råder, på sin hemsida, alla ekipage att ha två flakvärdar, som båda har kontakt med föraren och varandra. Polisen påminner också om att alkohol och studentflak är en riskfylld kombination. Är man under 20 år får man dessutom inte dricka eller ha med sig starkare dryck än folköl. På vissa platser kan alkoholförbud gälla för alla, oavsett ålder, enligt lokala föreskrifter.
Om säkerhetsreglerna inte följs kan polisen stoppa ekipaget och förbjuda fortsatt färd.
 Kom ihåg att meddela polisen:

 • Färdväg (var resan startar samt slutmål)
 • Datum och tidpunkt
 • Slag av fordon
 • Registernummer på fordonet
 • Antal deltagare
 • Vem som är ansvarig för transporten
 • Skoltillhörighet
För säkerheten – tänk på:
 • passagerarnas antal och att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara.
 • att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga.
 • att säten eller bänkar ska sitta fast.
 • att utrymmet för passagerarna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • att en direkt kontakt mellan passagerarna och föraren ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • att inte köra fortare än 20 km/h och bara en kortare sträcka.
 • Endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.
 • att om transporten sker på släpfordon ska detta var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt.
 • att föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan två år.
 • att polisen i förväg ska meddelas om färdväg och tidpunkt.
 • att om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd.

Publicerad 05 June 2017 05:00