Linus Eriksson trafikdirektör Skånetrafiken. Foto: Karl-Johan Hjärtström/ Skånetrafiken.

Linus Eriksson trafikdirektör Skånetrafiken. Foto: Karl-Johan Hjärtström/ Skånetrafiken.

Skånetrafiken har fått nog av strul – kräver åtgärder

”Problemen grundar sig i undermåligt underhåll”

SKÅNE. Efter otaliga förseningar och stopp i tågtrafiken den senaste tiden har Skånetrafiken fått nog. I ett öppet brev till infrastrukturminister Anna Johansson och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon kräver operatören nu åtgärder för att komma till rätta med det besvärliga trafikläget.
– Trafikverket ger i dagsläget oss inte förutsättningar att bedriva en fungerande trafik, säger Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson, som genom sitt brev vill att Trafikverket kliver fram och tar sitt ansvar.
– I vanliga fall gillar vi inte att gå ut och kritisera Trafikverket offentligt. Köper man biljett på Skånetrafiken är det vårt ansvar att se till att det fungerar. Den senaste tidens problem har dock varit så pass anmärkningsvärda att vi känner att Trafikverket nu måste kliva fram och ta sitt ansvar, säger Linus Eriksson.
Skåne har, näst efter Stockholm med SL, Sveriges största tågsystem med över 50 miljoner tågresenärer varje år i Öresundstågs- och Pågatågssystemen. De senaste veckornas förseningar har orsakat stora problem för dessa pendlare.
– Störningarna i det skånska järnvägsnätet får stora konsekvenser för våra resenärer. Det handlar om sviktande strömförsörjning, problem i växlarna och banarbete som inte planeras och informeras tydligt. Trafikverket ger inte Skånetrafiken förutsättningar att bedriva en väl fungerande trafik. Det är ett allvarligt problem, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Problemen kring järnvägen har nu gått så långt att vissa privata arbetsgivare valt att sätta in egna ersättningsbussar för att få sin personal till arbetet.
– När stora aktörer som Ikea meddelar att de inte längre kan lita på tågtrafiken och istället hyr in egna bussar känner vi att det här är en fråga som måste upp på nationell nivå. Våra kunder klagar och till och med den danska ledningen ringer och frågar vad vi håller på med, säger Linus Eriksson.
För att komma till rätta med trafikstörningarna menar Skånetrafiken att det måste satsas mer på infrastruktur i regionen för att få ordning på anläggningen, men även att Trafikverket måste börja planera underhåll och ombyggnationer bättre, samt att de kortar sina inställningstider vid problem.
– Sen förväntar vi oss att de stiger fram. Trots att problemen pågått under längre tid har det varit helt tyst från deras sida. Hade de klivit fram och sagt "att de vet att det är problem och att de planerar att åtgärda det på det här viset" hade vi inte behövt gå ut med dessa krav, säger Linus Eriksson.
I en tidigare intervju i Lokaltidningen har Trafikverkets avdelningschef för underhåll Anna Canaki utlovat omfattande reparationer och ombyggnationer av den skånska anläggningen.
– Det finns föråldrade ledningar som måste bytas ut, bland annat mellan Lund och Hässleholm. På södra stambanan kommer även fyra nya spår att byggas mellan Arlöv och Lund. Det arbetet påbörjas förhoppningsvis redan i höst.

Publicerad 08 June 2017 11:46