På kommunens webbplats går det att rösta på förslag som kommer in vida

På kommunens webbplats går det att rösta på förslag som kommer in vida "Idé Svedala". Foto: Skärmavbild/Svedala.se

Nu är det fritt fram för idésprutor

"Idé Svedala" ersätter medborgarförslaget

SVEDALA. ??Nu har Svedala kommun startat ”Idé Svedala”, som ska ersätta medborgarförslaget. Idé Svedala innebär att en förslag på förbättringar eller förändringar i kommunen lämnas in via svedala.se. Enligt Svedala kommun ska det nya systemet göra det lättare att komma med idéer och ha inflytande i kommunen.
Efter att ett förslag lämnats kan det marknadsföras och andra personer kan rösta för eller emot. Förslagen ligger ute i 90 dagar. Om förslaget får 30 positiva röster kommer förslaget att lämnas vidare till berörd politisk nämnd.
Systemet ska prövas under ett år för att sedan utvärderas.

Publicerad 20 June 2017 10:30