Förslaget:

Klassa alkoglass som alkoholhaltig dryck

Annika Strandhäll: "Rimligt med samma regler för försäljning av alkoglass som för annan alkoholhaltig dryck"

SVERIGE. Att man i dag kan köpa så kallad alkoglass, med samma procenthalt alkohol som starköl, i vanliga livsmedelsbutiker har väckt stor debatt. Nu ser regeringen över regelverket för att på sikt skärpa försäljningskraven.
I ett delbetänkande från utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor föreslår man att alkoglass ska likställas med annan alkoholhaltig dryck och därmed endast få säljas på Systembolaget.
– Regeringen värnar om den svenska alkoholpolitiska modellen. Inte minst när det kommer till att skydda barn och unga. Det är därför rimligt att vi har samma typ av regler för försäljning av exempelvis alkoglass som för annan alkoholhaltig dryck. Jag ser nu fram emot att ta del av och arbeta vidare med utredningens förslag, säger folkhälsominister Annika Strandhäll.
Uppdraget är en del av regeringens alkoholpolitik vars mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017.
 

Publicerad 20 June 2017 15:53