Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån

Uppgifter:

Tv-licens skrotas – ersätts med ny skatt

Dagens system anses förlegat

SVERIGE. I 110 år har svensk public service finansierats genom radio- och tv-licensen. Men snart kan systemet vara ett minne blott. Nu föreslår public servicekommittén nämligen att licensen skrotas och ersätts med en individuell avgift reglerad via skattesedeln. Det rapporterar Medierna i P1, som tagit del av informationen av flera väl insatta källor.

– Jag uppfattar att det inte finns något stöd i kommittén eller i riksdagens partier för att behålla den traditionella tv-licensen. Den har överlevt sig själv och håller varken tekniskt eller politiskt, säger Olof Lavesson, moderat ledamot i public servicekommittén till Medierna, som under fredagen kunde avslöja att en ny finansiering av public service kan införas så snart som under nästa år.

Det nya förslaget som ska presenteras för regeringen senast 17 november 2017 föreslår att den traditionella radio- och tv-licensen skrotas och ersätts med en individuell public serviceavgift, som regleras via skatten. Den nya avgiften kommer, i fall förslaget går igenom, vara baserad på inkomst, med ett tak som gör att höginkomsttagare inte kommer betala väsentligt mycket mer än vad de gör i dag, samtidigt som låginkomsttagare kommer att få det billigare.

Förslaget kommer efter att högsta domstolen 2014 slog fast att det var fel av Radiotjänst att ta ut avgift för datorinnehav. En kommitté bestående av representanter från samtliga riksdagspartier har sedan dess arbetat med hur man ska förnya systemet.

Socialdemokraterna är de som främst förespråkat att behålla det gamla systemet, men nu har även de backat, enligt Medierna.

– Vi har pekat på möjligheterna att skruva på den lagstiftning som finns idag, men det finns inga andra partier som delar den uppfattningen. Med tanke på den tekniska utvecklingen så har vi nog insett att det är svårt att finansiera den fortsättningsvis på det sättet, säger Socialdemokraternas mediepolitiska talesperson Gunilla Carlsson i programmet.

Förutom en möjlighet att ålägga medborgare, som enbart tar del av public service via en dator, med en avgift syftar det nya förslaget även till att öka de tre programbolagen, SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradions, oberoende. Detta genom att besluta om programanslag för flera år i stöten, istället för årligen, som det ser ut i dag. Man vill även minska det partipolitiska inflytandet i programutbudet.

– Det är ett stort steg i rätt riktning. Lägger man ett sådant förslag så ökar vi programbolagens oberoende gentemot regering och riksdag. Sen kan det finnas ytterligare saker man vill göra för att stärka oberoendet utöver det men de här två sakerna ser jag som de mest väsentliga, säger Niclas Malmberg, miljöpartiets representant i utredningen.

Publicerad 01 September 2017 07:35