Risk för ökning av lastbilar på väg 108

Dragning av ringväg kan öka den tunga trafiken på 108:an

SVEDALA/TRELLEBORG. Den 25 september ska kommunfullmäktige i Trelleborg besluta hur ringvägen ska byggas. Ett beslut som kan påverka trafiken på 108:an genom Svedala kommun.

Mycket står på spel i ett projekt som inte får något som helst stöd från varken Trafikverket eller länsstyrelsen. Söderslättspartiet är enda parti som motsatt sig vägen hela vägen.

 – Ingen av alla de utredningar som har gjorts har på ett objektivt sätt utrett alternativa infartsförslag till Trelleborgs hamn från väst. Därför har vi inte godkänt dem, säger  Christian Ottergren, Söderslättspartiet (SÖS).

Att inte ?en infart från väst har utretts ordentligt påpekade också Trafikverket och länsstyrelsen redan efter analys- och teknikkonsultföretaget WSP:s utredning våren 2016. Men efter? att Miljöpartiet lade ned sina röster blev beslutet att gå vidare med förslaget med ringväg och infart från öster.

Söderslättspartiet ?har utarbetat ett eget förslag  för en västlig infart till hamnen. Att bygga? om den västliga infarten skulle bland annat innebära att den tunga trafiken inte riskerar att öka på väg 108, enligt SÖS förslag.

– I  ringvägslösningen ser vi att man skapar ett stort problem genom att de   lastbilar som ska norrut mot till exempel Kalmar och Kristianstad kommer att ta 108:an när de passerar rondellen som ger dem ett vägval. Vägen över Svedala  och Staffanstorp är inte lämpad för tunga lastbilar och risken för otäcka omkörningsolyckor är uppenbar, säger Christian Ottergren.

Förslagen? ligger klara för beslut men Trafikverket säger nej till samtliga. Frågan är vad som händer om Trelleborgs kommun ändå väljer att gå vidare.

– Det är en fullständigt unik situation. Det har nog aldrig tidigare hänt, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket region syd.

Under sommaren ?har svaret på förslaget på dragning av ringvägen kommit in från Trafikverket och kritiken är hård. I sammanfattningen står det bland annat:

”Före beslut om en större statlig infrastruktursatsning ska en förberedande studie göras. (...) Det ska även göras en samlad effektbedömning där effekter kontra samhällskostnader vägs. Statliga medel ska satsas där de ger störst nytta och kan effekter nås med billigare medel ska dessa åtgärder i princip alltid väljas. På ingen punkt har Trelleborgs kommun följt denna planeringsprocess och därför kan Trafikverket inte ställa sig bakom en ny ringväg.”

– Trelleborgs hamn är av riksintresse. Vägarna till hamnen är av riksintresse. De har inte lyssnat alls på våra synpunkter och det har fortfarande inte gjorts någon ordentlig utredning om västlig infart, säger Jack Bårström på Trafikverket.

Kan kommunen gå vidare och bygga vägen ändå?

– Det skulle ju bli en kommunal gata då, men ärligt talat förstår jag inte hur det skulle gå till när staten som ska bevaka riksintressen är negativ.

Publicerad 04 September 2017 12:12

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag