Efter fem års diskussion – nej till flexibla lovdagar

Av
Julia Pileby

Julia Pileby

SVEDALA. Frågan om flexibla lovdagar har stötts och blötts under många år. Nu har utbildningsnämnden kommit fram till att motionen om större valfrihet gällande ledighet från skolan bör avslås.

Motionen skrevs ursprungligen 2012 av socialdemokraterna Leif Göthed, Anders Gsaxner och Kenneth Hovold.

De föreslog att man skulle införa fem flexibla lovdagar under läsåret, något som enligt dem skulle göra det enklare för föräldrar som inte kan anpassa sin ledighet till barnens fasta lovdagar.

– Frågan har förhalats och förhalats. Vår bedömning är att det skulle vara bättre för familjer om lovdagarna var flexibla. Lovdagarna bör anpassas efter dagens arbetsmarknad där många arbetar skift och inte alltid kan ta ledigt när barnen har lov, säger Leif Göthed.

Anledningen till att det har tagit tid är att man inte hunnit med och att det har varit en komplicerad fråga.

– Det har gått lång tid eftersom frågan har diskuterats fram och tillbaka. Vi har fått sitta ner med både rektor och jurister på SKL, säger Jan Herbertson, utredare i utbildningsnämnden.

– Problemet är att det är svårt att lösa bemanningen när eleverna ska ta igen förlorad tid. Det måste då finnas lärare tillgängliga på de andra lovdagarna, vilket försvårar, fortsätter han.

Enligt Jan Herbertson är det en stor fråga som är svår att besvara. Det handlar även om ekonomiska aspekter.

Därför har utbildningsnämnden kommit fram till att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

– Vi kommer att ta upp frågan i vårt parti igen och se om vi ska gå vidare med den, säger Leif Göthed.

Publicerad 06 September 2017 12:00

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag