Det råder kris i den skånska cancervården. Patienter kan få tvingas vänta tio veckor på operation. Foto: Emil Malmborg/Bildbyrån/Arkiv

Det råder kris i den skånska cancervården. Patienter kan få tvingas vänta tio veckor på operation. Foto: Emil Malmborg/Bildbyrån/Arkiv

Cancerpatienter tvingas vänta länge på operation

Personalbrist tvingar de skånska sjukhusen att stänga operationssalar

SKÅNE. Det råder kris i den skånska cancervården. Patienter kan få tvingas vänta tio veckor på operation. Anledningen är det saknas operationssjuksköterskor.

Det är P4 Malmöhus som rapporterar om problemen, där vissa operationssalar till och med tvingas hållas stängda på grund av personalbrist. I Malmö stängdes nyligen ytterligare en sal och bara sex salar kan hållas öppna jämfört med elva år 2014.

– Det påverkar våra väntetider till operationer, och det som bekymrar oss mest är operationerna av cancer, och kanske särskilt cancer i lever, bukspottkörtel och tjocktarmen, säger Jan Lillienau, tillförordnad verksamhetschef för kirurgi och gastroenterologi på SUS, till P4 Malmöhus.

Nu befarar verksamhetschefen att köerna kan komma att växa ytterligare för de cancerpatienter som behöver opereras, vilket ökar risken för att cancern sätter dottersvulster.

– Vi vet också att bukspottkörtelcancer redan efter sex veckors väntetid tenderar att sätta dottersvulster på ett sådant sätt att en del patienter - långtifrån alla - inte längre är operabla, säger Jan Lillienau.

Det blir också svårt att hitta operationstider på andra sjukhus då många dras med samma problem som de skånska sjukhusen säger Jan Lillienau till P4 Malmöhus. Han efterlyser nu bland annat kortare sjuksköterskeutbildning för undersköterskor och att man direkt ska kunna läsa till operationssjuksköterska utan att först bli allmänsjuksköterska.

– I Sverige har vi en sjuksköterskebrist som utgör vårt största patientsäkerhetsproblem. Jag tycker att vi behöver en nationell handlingsplan för hur vi ska arbeta med den här frågan, för jag tror tyvärr att det kommer att bli ännu värre innan det blir bättre, säger Jan Lillienau till P4 Malmöhus.

Publicerad 02 October 2017 13:30