Köpet av gamla ICA-fastigheten klart

Svedalahem är ny ägare

SVEDALA. Den gamla ICA-butiken jämnades med marken i januari i år. Nu har ??Svedalahem genomfört köpet av fastigheten på Storgatan. Sedan detaljplanen för bostäder och lokaler antogs 2013 har diskussioner förts med Svedalahem såväl som andra intressenter om förvärv av fastigheten.

Totalt planeras inom kvarteret cirka 40-45 hyreslägenheter och cirka 700 kvadratmeter lokaler på bottenplan ut mot Storgatan. Svedalahems arkitekter arbetar för närvarande med bygglovsritningar och upphandlingsunderlag för en byggentreprenad. En miljöundersökning har visat att viss sanering av underliggande massor behöver utföras och kommer att ingå i den framtida byggentreprenaden i Svedalahems regi.

Byggstart kan ske tidigast vid halvårsskiftet 2018. Inflyttning blir aktuellt först under andra halvåret 2019

Publicerad 06 October 2017 13:18

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag