MP fortsatt kritiskt till Ö. Industriområdet

Tror att exploateringen kan missgynna centrumhandeln

SVEDALA. På kommunstyrelsen senaste sammanträde beslutades om en ändring i detaljplanen för Östra industriområdet, etapp två.

Sedan tidigare är det klart att Coop vill öppna en butik på den norra delen av Östra industriområdet. Ändringen i detaljplanen ska göra det lättare för olika aktörer att etablera sig på resten av området. Inte bara inom handel utan till exempel kontorsverksamhet.

Som enda parti röstade Miljöpartiet nej till förändringen i detaljplanen. Miljöpartiet har vänt sig emot exploateringen av Östra industriområdet redan från början då partiet anser att den påverkar centrumhandeln negativt.

Linda Allansson Wester (M) menar också att exploateringen kommer att påverka centrum. Men i positiv bemärkelse.

– Det ska påverka handeln på så sätt att vi stärker de yttreområdena av Svedala. Och så kompletterar vi med annan handel i centrum, säger hon.

Martin Gustafsson (MP) är mycket skeptisk.

– Vi vill ha ett levande centrum. Så länge 108:an ser ut som den gör kommer folk ta sig över vägen, inte under. Det blir väldigt bilberoende att ta sig till Östra industriområdet, säger Martin Gustafsson.

Kan det inte utgöra ett komplement till centrum, och locka fler till Svedala?

– Jo det skulle de kunna göra. Men jag tror inte att någon utifrån tar sig från industriområdet in till centrum. Och bor man i Svedala så tar man sig lättast till centrum.

Publicerad 09 October 2017 10:54

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag