Den 1 januari 2018 införs allmän värnplikt i Sverige igen. Nu kallas 6 000 ungdomar, födda 1999, till mönstring. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Den 1 januari 2018 införs allmän värnplikt i Sverige igen. Nu kallas 6 000 ungdomar, födda 1999, till mönstring. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Värnplikt:

Nu mönstrar 6000 nya rekryter

Årskullen födda 1999 blir de första att få militär utbildning när allmän värnplikt återinförs

INRIKES. Den allmänna värnplikten avskaffades för sju år sedan. Nu får 6 000 ungdomar besked om de kallas till mönstring när värnplikten återuppstår nästa år.

– Det här är första gången som uppgifterna som ungdomarna lämnat också ligger till grund för en bedömning av vilka som ska mönstra, säger Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Den första årskullen är ungdomar födda 1999. Runt 90 000 unga fick i våras svara på frågor i ett digitalt frågeformulär, det så kallade beredskapsunderlaget. Där besvarades frågor om bland annat hälsa, fysik, personlighet och inställning till att göra allmän värnplikt, även kallat lumpen.

I somras kom besked om mönstring till de som av Rekryteringsmyndigheten ansågs vara lämpliga baserat på en sammanställning från frågeformulären.

Under veckan kommer 6 000 ungdomar, varav 1 500 tjejer, kallas löpande till mönstring under oktober till april nästa år. De har i beredskapsunderlaget meddelat att de är intresserade av värnplikt och att de inte har några skador eller kroniska sjukdomar.

Mönstringen görs under en dag med start från oktober i år. I Kristianstad eller Stockholm kommer de framtida rekryterna göra tester och bedömas av läkare, psykologer och inskrivningshandläggare. Från och med nästa år sker mönstringen enbart i Malmö och Stockholm.

De som anses lämpliga och klarar de fysiska och psykiska krav som krävs, kallas till värnplikt inom Försvarsmakten med start från sommaren 2018. Under nio eller elva månader kommer ungdomarna att få grundutbildning inom Försvarsmakten. För den som inte kallas, men ändå vill göra värnplikt, finns en annan möjlighet.

– Vi vill uppmuntra dem som inte blir kallade till mönstring, men som är intresserade, att söka sig vidare till Försvarsmaktens frivilliga militära grundutbildning eller till någon av de frivilliga försvarsorganisationerna, säger Christina Malm.

Värnplikten återinförs den 1 januari nästa år, efter att ha varit avskaffad sedan 2010. Totalt ska 4 000 personer utbildas varje år. Omkring hälften är 19 år eller äldre och har sökt frivilligt. Den andra hälften har kallats till mönstring utifrån uppgifterna i beredskapsunderlaget.

Fakta - Mönstringen

Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Under mönstringen får du bland annat träffa sjuksköterska, läkare, psykolog och inskrivningshandläggare.

Se till att vara i bra fysisk form inför mönstringen. Brukar du träna regelbundet och känner dig i bra form räcker det. Se också till att ha sovit och ätit ordentligt inför mönstring.

Förbered dig inför samtalet med inskrivningshandläggaren genom att läsa på om olika utbildningar.

Du som är övertygad om att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan ansöka om att få göra din totalförsvarsplikt utan vapen. Det innebär att du kan få göra civilplikt och krigsplaceras inom det civila försvaret. För närvarande genomförs inte någon sådan utbildning, men du kan bli kallad till utbildning senare om behoven inom det civila försvaret skulle ändras.

Fakta: Rekryteringsmyndigheten

Publicerad 10 October 2017 06:00