Vårdkrisen:

Hundratals mammor skickas till andra sjukhus

Kan få åka långt under pågående förlossning

Av
Felix Alnemark Sanna Hjalmarsson

SKÅNE.16 procent av kvinnorna som vill föda i Lund nekas plats. Antalet hänvisningar till andra förlossningskliniker är högt i Skåne.

– Min bild utifrån samtal med kollegor runt om i Skåne är att läget är pressat på alla kliniker, säger Anneli Hagen, ordförande i Malmöhus läns barnmorskeförbund och barnmorska på SUS i Lund.

Mellan januari till och med sista augusti i år hänvisades 608 kvinnor till en annan förlossningsklinik än de velat ha. Det visar statistik som Lokaltidningen har begärt ut. Det är 6,2 procent av alla förlossningar.

– Många barnmorskor i Skåne har lämnat förlossningsvården senaste åren. Det är tufft att jobba som barnmorska under de pressade förhållandena som råder. Och det är en otrygg situation för länets kvinnor att inte veta om de måste åka många mil för att föda sitt barn, säger Anneli Hagen.

Antalet hänvisningar är väldigt ojämnt fördelade i Skåne. På SUS Lund hänvisades 15,8 procent. Medan man i Helsingborg bara hänvisade en procent till en annan klinik.

– De mest uppenbara konsekvenserna av att bli hänvisad i aktivt förlossningsarbete är risken att kvinnan ofrivilligt föder hemma för att hon stannar hemma för länge i hopp om att det ska bli en plats ledig på den klinik hon önskar åka till. Samt att hon föder i bilen på väg till sjukhuset då hon blir tvungen att åka långt, säger Anneli Hagen.

Hon säger att ovissheten om risken att bli hänvisad skapar mycket negativ oro hos den gravid och det är en oro som påverkar kvinnan negativt i slutet av graviditeten.

– Dessutom är det hormon som är rådande under en förlossning, oxytocin, ett av våra så kallade "lugn och ro"-hormoner. Det innebär att lugn, ro och välbefinnande påverkar förlossningen positivt och det motsatta gäller såklart med stress och oro. En orolig kvinna har också svårare att hantera smärta än en som känner sig lugn och trygg, säger Anneli Hagen.

Vad behövs då för att situationen ska vara tillfredställande? Enligt Anneli Hagen behövs fler förlossningsplatser, fler eftervårdsplatser och fler barnmorskor i hela Sverige. Hon framhåller också bättre arbetsvillkor för att locka barnmorskor till yrket.

– Vi behöver få möjlighet att göra det vi kan - ta hand om och stötta upp den normala förlossningen. Att vara närvarande med den födande kvinnan utan att hela tiden titta på klockan och oroa oss för att någon av de andra vi har hand om inte har det bra.

– En barnmorska per kvinna i aktivt förlossningsarbete är ett måste för att få en stabil och trygg förlossningsvård. I slutändan tror jag vi skulle få fler normala förlossningar, mindre interventioner, färre förlossningsskador och färre förlossningsrädda. Det skulle inte bara bli bättre för Sveriges kvinnor och barn. Det skulle även löna sig rent ekonomiskt i det långa loppet.

Region Skånes Verksamhetschef Pia Teleman bekräftar att trycket på förlossningsplatser runt om i Skåne är högt, främst i Lund, men även i Ystad och Kristianstad som har mindre förlossningsenheter.

– Det är många som får hänvisas till andra sjukhus än de önskat från början, men det är inte extremt många mil emellan sjukhusen och ibland bor de faktiskt närmare sjukhuset de hänvisas till än det de önskat från början, säger hon.

I Malmö/Lund-området är det exempelvis många som väljer Lund över Malmö.

– Orsaken är ofta att Malmö saknar familje- BB. Kan man välja vill man hellre vara i Lund där hela familjen kan vara tillsammans efter förlossningen, säger Pia Teleman.

Hon berättar att man ser över lokallösningar i Lund för att kunna ta emot fler födande och ett ökat behov av neonatal och BB-platser.

– Lund växer hela tiden, inte minst med tanke på Brunnshög och Max IV. Kommer det en stadsdel med 40 000 nya invånare, behöver vi mer plats.

Framöver kommer det även att inrättas ett familje-BB i Malmö, vilket förhoppningsvis ska göra fördelningen mellan sjukhusen jämnare.

– Vi hoppas på det. När någon hänvisas vidare är det sällan i brist på personal, utan helt enkelt för att alla rum är upptagna.

Att så många som 6,2 procent hänvisas till andra sjukhus än de önskat är dock inte acceptabelt enligt verksamhetschefen.

– Region Skånes mål är att det ska vara under fem procent, så sett till det är det ju för högt. Samtidigt är Lund och Malmö en enhet och finns det inte plats på det ena stället, så finns det nästan alltid på det andra.

Publicerad 10 October 2017 11:26

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag