Genrefoto: Mostphotos.com

Genrefoto: Mostphotos.com

Cykelväg mellan Svedala och Oxie

SVEDALA. Under kommunfullmäktiges senaste sammanträde togs beslut om upprättande av cykelväg mellan Svedala och Oxie. Daniel Forsberg (MP) ligger bakom motionen som är grund för ärendet. I regionens cykelstrategi för Skåne finns den aktuella sträckan med som ”angelägen”, då möjligheten för pendling är stor här. Men sträckan har hittills inte varit prioriterad.

Nu har dock beslutats att kommunstyrelsen och teknisk nämnd får i uppdrag att verka för att den regionala cykelvägplanen prioriterar anläggande av en säker cykelväg mellan Svedala och Oxie.

Publicerad 21 October 2017 06:00