I framtiden kan även undersköterskor få yrkeslegitimation. Foto: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

I framtiden kan även undersköterskor få yrkeslegitimation. Foto: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Förslag:

Inför legitimation för undersköterskor

Regeringen vill utreda förslag om att införa yrkeslegitimation och en gemensam nationell utbildning

SKÅNE. Regeringen vill ge en av Sveriges största yrkesgrupp bättre förutsättningar. Nu ska en utredning om införande av legitimation för undersköterskor genomföras. Beskedet välkomnas av fackförbundet Kommunal.

– Vi är jättenöjda med detta beslut. Redan vid vår kongress 2016 så önskade vi en utredning så det är på tiden, säger Christel Algback, avdelningsordförande för Kommunal i Skåne.

Sverige har idag ungefär 180 000 undersköterskor vilket gör dem till Sveriges största yrkesgrupp. Kommunal i Skåne har cirka 67 000 medlemmar, varav uppåt 12 000 är undersköterskor. Nu ska regeringens utredning titta på olika alternativ, med antingen införande av legitimation eller att undersköterskor ska skyddas av en yrkestitel.

– Det betyder otroligt mycket för våra medlemmar, säger Christel Algback, som förutom en legitimation poängterar vikten av en enhetlig utbildning.

Regeringen har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att sätta upp nationella kompetenskrav för yrket, exempelvis genom en undersköterskeexamen.

– Idag blir det en liten påse blandat. Varje kommun gör sin egen utbildning där de som blivit undersköterskor bara blir godkända att arbeta inom yrket i den specifika kommunen. Vi behöver säkra upp en nationell utbildning så att undersköterskor som gått kommunal utbildning kan röra sig på arbetsmarknaden. Det blir också en bättre patientsäkerhet och kvalitetssäkring med en och samma typ av utbildning, säger Christel Algback.

 

Utredningen beräknas vara klar senast den 30 april 2019.

– Undersköterskorna utgör ryggraden i den kommunala äldreomsorgen och hemsjukvården. De utför också många kvalificerade arbetsuppgifter, exempelvis att på delegation från sjuksköterskor administrera läkemedel, sade socialminister Annika Strandhäll (S) under en pressträff i förra veckan.

 

 

 

Christel Algback, ordförande för Kommunal i Skåne, välkomnar regeringens förslag. Foto: Anja Degerholm/Arkiv/2014

Christel Algback, ordförande för Kommunal i Skåne, välkomnar regeringens förslag. Foto: Anja Degerholm/Arkiv/2014

FAKTA

Regeringen bedömer att undersköterska är en yrkeskategori vars kvalifikationer behöver fastställas och regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården och kommunalt finansierad vård och omsorg.

Utredningen ska bland annat:
• beskriva undersköterskeyrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet
• föreslå en lämplig reglering för yrkesgruppen undersköterska, att yrkesgruppen ska omfattas antingen av bestämmelserna om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering
• förtydliga vilken kompetens som ska krävas för att kalla sig undersköterska
• lämna de lag-, författning-, och förordningsförslag som behövs
• se över vilka konsekvenser förslagen ger för kompetensförsörjning och rekrytering samt hur eventuella negativa konsekvenser kan begränsas.

Källa: regeringen.se

Publicerad 23 October 2017 06:00