Foto: Bildbyrån/Arriva

Foto: Bildbyrån/Arriva

Pågatågens personal får bära kroppskameror

Ska öka tryggheten ombord

SKÅNE. Från och med måndag kommer ett antal tågvärdar ombord på Pågatågen att bära kroppskameror på försök. Syftet är att öka tryggheten för både personal och resenärer.

– En kroppskamera kan vara trygghetsskapande för alla ombord, samtidigt som den kan öka rättssäkerheten. Vår förhoppning är att försöken med kroppskameror ska falla så pass väl ut att vi kan införa kroppskameror som verktyg i tjänsten på sikt, säger Kenny Bungss, trygghetschef på operatören Arriva, i ett pressmeddelande.

Ett liknande försök ombord på bussar i Stockholm har visat sig vara framgångsrikt Under de tre månader som kroppskamerorna användes fångades inte ett enda fall av hot eller våld på film.

– Vi tolkar det som att kameran kan ha haft förebyggande effekt, säger Kenny Bungss,

Av det femtontal förare som ingick i studien i Stockholm upplever majoriteten att trygghetskameran har varit en positiv erfarenhet. De tycker att resenärer i högre grad har gjort rätt för sig och att stämningen på bussen har varit lugnare.

Försöket i Skåne kommer att pågå i tre månader. Inför starten kommer en så kallad "nollmätning" att göras där personalen får beskriva hur de upplever tryggheten ombord i dagsläget. Svaren kommer senare att jämföras med intervjuer som genomförs efter att försöket är avslutat.

Så hanteras materialet

• Granskning av bildmaterial sker när en avvikelse har inträffat ombord, såsom brott eller olycka. Tågvärden rapporterar in detta och sedan görs en individuell prövningom en granskning av bildmaterialet är nödvändig. Prövningen görs av Arrivas trygghetschef i samråd med skyddsombud och berörda parter.
Endast trygghetschefen kan se materialet och all hantering av materialet loggas.

• Tågvärden har inte tillgång till bildmaterialet.

• Vid brott skickas materialet till Polisen som bevismaterial.
Bildmaterialet är krypterat och därför säkrat utifall kameran blir stulen.

• Efter 30 dagar raderas allt bildmaterial.

• Arriva rekommenderar personalen att ha kameran på under så stor del av sitt arbetspass som möjligt. Men tågvärden kan givetvis stänga av kameran vid behov.

Källa: Arriva

Publicerad 02 November 2017 12:34