Djurbro över E65 minskar viltolyckorna

BÖRRINGE.

Nu får djuren en egen passage över E65. Ekodukten ska göra att antalet viltolyckor minskar.

Av
Emma Brännman

Den som kört på E65 mellan Svedala och Skurup nyligen har inte missat det stora arbetet som pågår i höjd med Börringe bygdegård. Trafikverket bygger en ekodukt för att djuren tryggt ska kunna passera vägen och antalet viltolyckor minska. Ekodukten, en timglasformad bro som är 40 meter på bredaste stället, blir förmodligen den största i södra Sverige. Satsningen kostar totalt 50 miljoner kronor.

– Projektet har planerats sedan 2009, då med tanken att bygga en ekodukt någonstans mellan Ystad och Malmö. Det här är ett bra läge. Det rör sig särskilt mycket kronhjort i trakten och de går helst över marken när de ska passera en väg, snarare än under. E65 är en hårt trafikerad väg och här sker många viltolyckor, säger Lars Sätmark som är projektledare på Trafikverket.

Att djuren får en säker möjlighet att ta sig över vägen minskar också riken för inavel.

Arbetet på E65 påbörjades i mars och för närvarande pågår det långa arbetet med att gjuta brons grundpelare. Projektet kommer att påverka trafiken under hela 2018. Ambitionen är att störa trafiken så lite som möjligt, men det kräver också en del av trafikanterna.

– För närvarande har vi ett körfält öppet mot Ystad och två mot Malmö. Hastigheten är satt till 50 kilometer i timmen, men det går ofta fortare än så. Om det fortsätter så får vi stänga av ett körfält mot Malmö. Vi måste kunna ha en fungerande arbetsmiljö, konstaterar Lars Sätmark.

Ekodukten ska stå klar i maj 2019. De sista månaderna går åt till att plantera buskar och träd för att få ekodukten att smälta in i befintlig miljö. Utmed E65 sätter man upp viltstängsel åt båda håll för att leda djuren fram till ekodukten. Ekodukten kommer ha ett plank på 2,20 meter som för djuren fungerar som ett bländskydd mot bilarnas strålkastare.

Men hur många djur kommer att använda sin nya bro? Det återstår att se.

– Det är svårt att säga hur mycket vilt som faktiskt kommer att passera. Den här bron ska ingå i ett forskningsprojekt. Kameror sätts upp för att räkna hur många djur som använder bron, berättar Lars Sätmark.

Ekodukten blir 40 meter på det bredaste stället. Den får ett plank på 2,20 meter som ska fungera som bländskydd.

Ekodukten blir 40 meter på det bredaste stället. Den får ett plank på 2,20 meter som ska fungera som bländskydd. Illustartion: Trafikverket

Publicerad 26 April 2018 10:02