Kommunvalet 2018: Så ska Svedala kommun bli tryggare

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 1 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Svedala: Många kommuninvånare känner sig otrygga. Hur gör ni för att öka tryggheten?

MODERATERNA

Moderaterna vill ha en större polisnärvaro i kommunen. Vi har dessutom satsat på kommunala trygghetsvärdar som ska arbeta med att öka tryggheten. Det är vår övertygelse att kommunpolisen ska vara stationerad i Svedala. Något vi kämpar för, och framför, i alla möjliga sammanhang. Vi kommer aldrig nöja oss med en annan lösning.

SOCIALDEMOKRATERNA

Jobba med kommunens fysiska miljö, identifiera och förbättra områden och miljöer som kan bidra till ökad otrygghet. Allt ifrån förbättrad belysning till borttagande av häckar. Vår stora offensiv satsning på våra Trygghetsvärdar vars huvudsakliga uppgift är att finnas till för dig som medborgare, ung som gammal, ute på plats i kommunen och snabbt på plats vid 112 larm. (Svaret är kortat.)

VÄNSTERPARTIET

En del av oss vänsterpartister är även engagerade i hyresgäströrelsen, tillsammans med allmän-nyttan utförs trygghetsvandringar i bostadsområde. En utveckling av Trygghetsvärdarna torde gå att genomföra.

MILJÖPARTIET

Till att börja med vill vi ta reda på varför de känner sig otrygga, därefter kan vi ta fram konkreta förslag på vad som behöver göras.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Genom att få tillbaka poliser i kommunen. Om Sverigedemokraterna styrt landet hade det funnits en annan rikspolischef och organisation som tillgodosett vårt behov.

LIBERALERNA

I en omorganisering för några år sedan drogs fältgrupperna in till förmån för ökad personal på våra mötesplatser. Sedan omorganisationen har fältgrupperna varit saknade. I våras införde fyrklövern, där Liberalerna ingår, trygghetsvärdar som delvis har samma uppgift som fältgrupperna hade. Liberalerna saknar dock en insatsgrupp med det ungdomsfokus som fältgrupperna hade därför vill vi återinföra fältgrupperna.

CENTERPARTIET

Vi har satsat på trygghetsvärdar. Fyrklövern la det i förlag till budget 2017. Vi kommer lyssna av ungdomarna i kommunen för deras meningsfulla fritid.

BARAPARTIET

Vi har varit med i beslutet om trygghetsvärdar i kommunen. Kultur och fritidsnämnden, där barapartisten Birgitta Delring är ordförande, har skapat organisationen De ungas fritid, som arrangerar olika aktiviteter för ungdomar samt sköter Öppen hall i de tre tätorterna. Detta för att ungdomarna ska ha trygga platser att träffas på.Vi tycker att nattvandrarna är viktiga. (Svaret är kortat.)

Publicerad 02 July 2018 08:00