Kommunvalet 2018: "Alla skolor i kommunen ska drivas i kommunal regi"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Svedala: Vad gör ni för att skapa en jämställd och jämlik skolgång?

MODERATERNA

Det här är en viktig fråga. För att utveckla arbetet med jämställdhet i flickors och pojkars skolgång behöver ett mer strategiskt jämställdhetsarbete inledas som bland annat innebär att skolan har ett gemensamt förhållningssätt för att garantera flickor och pojkar tillgång till en likvärdig utbildning. Det här är en fråga vi kommer bevaka politiskt. (Svaret är kortat.)

SOCIALDEMOKRATERNA

Det är viktigt att se till så att kommunernas skolor får likvärdiga resurser utifrån deras behov. Fler vuxna i skolan, lärare och lärarassistenter, och mer resurser till barn med särskilda behov.

VÄNSTERPARTIET

Alla skolor i kommunen ska drivas i kommunal regi.

MILJÖPARTIET

Lärarna är A och O i en framgångsrik skola, det är de som vet vad varje elev behöver. Vi vill ge lärarna ökade möjligheter att utveckla undervisningen. Vi har begärt en redovisning om hur elever skyddat kan påtala eventuella övergrepp och incidenter.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Genom att skapa ordning och reda på lektionerna där lärarna får bestämma.

LIBERALERNA

För att uppnå en jämställd och jämlik skola är det viktigt att varje individ får synas. Det är viktigt att de som behöver extra stöd får det men det är också minst lika viktigt att de som är duktiga får utmaningar som stimulerar.

CENTERPARTIET

3:e bästa skolkommun i Skåne klarar av denna grundläggande uppgift som finns i läroplanen. Detta gör våra duktiga pedagoger på ett utmärkt sätt.

BARAPARTIET

I utbildningsnämnden, där vi sitter, följs även dessa frågor upp. Vi framhåller vikten av att resurserna styrs så att alla barn får förutsättningar att synas, att höras och att lyckas.

Publicerad 09 July 2018 08:00