Att ge för mycket insulin kan medföra livsfara.

Att ge för mycket insulin kan medföra livsfara. Foto. Mostphotos.com

Brukare fick dubbel dos insulin av misstag

Kan orsaka koma

SVEDALA. Personal på ett boende i Svedala kommun gav av misstag en brukare dubbel dos insulin. Misstaget hade kunnat orsaka alldeles för lågt blodsocker hos brukaren, vilket kan leda till koma. Boendet anmäler nu sig själv, enligt Lex-Maria.

– Om det sker ett misstag som orsakar eller riskerar att orsaka vårdskada anmäler vi det alltid enligt Lex Maria. Det blir ett sätt för oss att grundligt se över vår verksamhet och uppdatera rutiner om det behövs, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson.

I det aktuella fallet hade en brukare på ett av kommunens boende blivit tilldelat insulin, trots att han redan fått sin dos för morgonen. Misstaget uppdagades när undersköterskan skulle signera rapporten.

– Som tur var upptäcktes det direkt och vi kunde sätta in åtgärder i form av mer mat och övervakning av blodsockret. Denna gång drabbade det en brukare som låg lite högt i blodsockret så det var enligt läkaren ingen fara, men det kan bli väldigt allvarligt, säger Anita Persson.

Utifrån den utredning som gjorts i samband med anmälan har man kommit fram till att boendet har hållbara rutiner vad gäller att ge insulin och att felet denna gång berodde på stress.

– Man ska alltid kolla i den digitala journalen innan man ger insulin. Hade detta gjorts denna gång hade misstaget aldrig begåtts.

Publicerad 28 November 2018 10:56