Antalet olyckor med dödlig utgång ökar i Skåne och har inte varit så höga på tio år. Det visar statistik från Transportstyrelsen.

Antalet olyckor med dödlig utgång ökar i Skåne och har inte varit så höga på tio år. Det visar statistik från Transportstyrelsen. Genrebild: Mostphotos.com

2018 ett olycksdrabbat år på de skånska vägarna

Dyster statistik från Transportstyrelsen

SKÅNE. Inte sedan 2009 har så många olyckor med dödlig utgång inträffat på de skånska vägarna som förra året. 46 människor omkom ifjor jämfört med 31 året innan. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Av
Andreas Holm

– Det behövs snabba åtgärder för att rädda fler liv, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Hon menar att över hälften av alla trafikanter kör för fort. Mer än 100 liv per år kan sparas om alla höll hastigheten.

Redan i år har trafiken skördat två offer efter att en kvinna avled i nordöstra Skåne och ytterligare en utanför Eslöv.

Efter att antalet olyckor minskat under 2000-talet och närmat sig Trafikverkets nollvision om noll döda i trafiken, vände den positiva trenden förra året. Enligt Transportstyrelsens siffror dog 43 män och tre kvinnor och 279 personer skadades svårt i olyckor i Skåne. De flesta var äldre än 55 år.

Trafikverket har en rad exempel på åtgärder för att minska dödsolyckorna. Det är exempelvis fler trafiksäkerhetskameror, fortsatt mötesseparering och åtgärder för att få trafikanterna att hålla rätt hastighet.

– Många aktörer gör goda insatser som har betydelse på längre sikt. Men vi har en tuff utmaning att nå Nollvisionens etappmål. Vi behöver satsa mer på effektiva åtgärder, inte minst på det statliga vägnätet, säger Maria Krafft.

Totalt omkom 325 människor i trafikolyckor i hela landet, en ökning med 28 procent jämfört med 2017.

– Tyvärr ser det ut att bli svårt att nå målet om halvering av antalet döda till 2020. Statistiken är preliminär och det är först när vi hunnit analysera utfallet för 2018 som vi kan styra mot de åtgärder som har effekt på trafiksäkerhetsutvecklingen. Det kan till exempel handla om att få fler att hålla hastighetsgränserna på statliga och kommunala vägar, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

För att uppnå Riksdagens mål från 2009 om att halvera antalet dödsolyckor (högst 220 omkomna) i trafiken till 2020 krävs att antalet olyckor minskar med drygt en tredjedel på två år.

FAKTA

Antalet döda i trafikolyckor i Skåne de senaste tio åren

2018 (preliminärt): 46

2017: 31

2016: 24

2015: 35

2014: 38

2013: 38

2012: 25

2011: 38

2010: 34

2009: 43

Vanligaste dödsolyckorna i Skåne under 2018

Singelolyckor: 12

Viltolyckor: 11

Möte: 11

Källa: Transportstyrelsen

Publicerad 15 January 2019 06:00