Foto: Mostphotos.com/Magnus Aronson /Ikon
Foto: Mostphotos.com/Magnus Aronson /Ikon
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Debatt: De som bör kritiseras är regeringen

Biskopen efter fredagens tillslag mot kyrkan läger


DEBATT. Nyligen möttes vi av nyheten att polisen genomfört en inre utlänningskontroll vid ett familjeläger arrangerat av Svenska kyrkan i Malmö. 30 poliser omringade ett vandrarhem och omhändertog fem barnfamiljer som lever i Sverige trots utvisningsbeslut.

I Svenska kyrkans församlingar samlas många människor som har flytt hit från andra länder. Några har permanenta uppehållstillstånd och kan därmed planera för en ny framtid i Sverige. Andra har tillfälliga uppehållstillstånd och lever i en ständig oro inför Migrationsverkets nästa prövning. Ytterligare andra har ett avslagsbeslut men avvisningen har ännu inte verkställts eller så har de, av fruktan för sitt eget liv, valt att avvika. Lite slarvigt säger vi att de är ”gömda”. Ett barn som är ”gömt” har rätt att gå i skola och få nödvändig sjukvård. Även om polisen formellt har rätt att göra en inre utlänningskontroll på en skola har det, så vitt jag känner till, inte ägt rum. Det kan tolkas som att polisen har en oskriven policy om att skolan ska vara en fredad zon. Jag hoppas att det nu inträffade leder till samtal inom Polismyndigheten hur liknande åtgärder ska genomföras i framtiden. Kanske behöver det finnas andra fredade zoner utöver skolan? Kanske kan kyrkor och moskéers verksamhet vara en sådan? Inte för det religiösa samfundens skull utan för barnens skull.

Som biskop kan jag inte sätta mig över lagen, men jag kan heller inte sätta gränser för kristna människors kärlek till sina medmänniskor. Jesus budskap var för sin tid radikalt, han satte barnet främst som en förebild och umgicks med de som fanns på samhällets skuggsida. Jag vet att i många av Svenska kyrkans församlingar sker ett omfattande och mycket gott arbete till stöd för människor som lever i Sverige med avvisningsbeslut. Som kristna står vi inte vid andra människors sida för att de är kristna. Utan för att de är människor och en människa i nöd är en människa för mycket.

Efter händelserna i helgen är det lätt att kritiken riktas mot polisen. Det menar jag är fel. Land ska med lag byggas och polisen har i vårt samhälle ansvar att upprätthålla svensk lagstiftning i samverkan med domstolarna. De som bör kritiseras är Sveriges regering och en majoritet av riksdagens oppositionspartier som för ett drygt år sedan drev igenom en avhumanisering av svensk migrationspolitik genom beslutet om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet försvårade möjligheten till familjeåterförening och minimerade chansen till permanent uppehållstillstånd. Den tillfälliga lagstiftningen är, enligt UNICEF och Barnombudsmannen, inte förenlig med FN:s barnkonvention som regeringen vill ska bli svensk lag.

Jag ser fram emot den dag då en riksdagsmajoritet röstar för att riva den inhumana tillfälliga lagen. För knappt två år sedan talade statsminister Stefan Löfven om att ”mitt Europa bygger inga murar”. Murar är vad Sverige har byggt. Idag vill jag uppmana statsministern: Riv muren som byggts kring Sverige, riv lagen. Annars kommer rubriker likt de vi såg i helgen bli en del av vardagen. Med allt fler människor som väljer mellan att stanna i Sverige trots avvisningsbeslut eller att återvända till ett liv utan hopp i t.ex. våldets Afghanistan kommer de inre utlänningskontrollerna inte bli färre. Och risken är att hela vår samhällskropp hårdnar. Låt humanism och människovärde få vägleda oss. Riv lagen. För barnens skull.

Fredrik Modéus,

Biskop i Svenska kyrkan

LÄS MER: Polisen tog papperslösa på kyrkans läger: "Ofattbart"


Publicerad: 09. september 2017 06:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Svedala

Startsidan just nu