GRÖNT. Att fastighetsägare i Svedala hellre väljer att sätta upp häckar framför plank och staket, är något den nya stadsarkitekten Pia Transe-Pedersen uppskattar.

GRÖNT. Att fastighetsägare i Svedala hellre väljer att sätta upp häckar framför plank och staket, är något den nya stadsarkitekten Pia Transe-Pedersen uppskattar. "Där ser jag en stor skillnad från i Vellinge kommun när jag arbetade tidigare", säger hon. Foto: Britta Abotsi

"Jag trodde inte det var så mycket på gång här"

Ny stadsarkitekt vill ha större dialog med handlare och medborgare

Av
Britta Abotsi

SVEDALA. Mycket som händer, nytt och spännande. Så beskriver Svedalas nya stadsarkitekt Pia Transe-Pedersen sina första tre veckor på jobbet.
-Jag trodde inte att det skulle vara så mycket på gång här, med två skolor som ska byggas, Bara centrum med mera, säger hon när Lokaltidningen träffar henne i kommunhuset.
De första veckorna har bestått av en rad olika möten men också besök i kommunens olika delar.
-Landskapet här är så otroligt fint. Det är sitt eget, säger hon.
Landskapet och byarna i kommunen är något den nya stadsarkitekten värnar om. Svedala, Bara, Klågerup och Holmeja tycker hon gärna kan byggas ut men inte små byar såsom Skabersjö och Bjärshög .
-Områdesbestämmelser som är på gång för Skabersjö kanske också skulle behövas för andra byar, säger hon.
I Svedala däremot ser hon potentialer till mer utbyggnad.
-Jag hoppas att man ska kunna locka hit fler unga genom att bygga områden nära järnvägen så att folk kan bosätta sig i en grön och trygg " förort " till Malmö. Sedan är det viktigt att det på sikt byggs en järnväg till Sturup, säger hon.
Området vid stationen är något som det tittas på och Pia Transe-Pedersen tror att en utbyggnad blir av, men etappvis.
-Söder om järnvägen kan det eventuellt bli en större handelsetablering. Samtidigt är det viktigt att inte det flyttas ut för mycket från gågatan. Basnäring måste finnas där, annars kan det bli ett dött centrum, säger hon och fortsätter
-Dialogen med handlarna är därför väldigt viktig.
Men det är inte bara handlarna som hon vill föra dialog med. Också medborgarna i övigt vill Pia Transe-Pedersen få bättre kontakt med.
-En stor utmaning jag ser är att förbättra informationen på kommunens hemsida. Det är så tråkigt om det blir olagligt byggande pga att informationen inte varit tillräckligt tydlig, säger hon.

Rollen som stadsarkitekt är helt ny för Pia Transe-Pedersen. Tidigare arbetade hon som planarkitekt i Vellinge och på meritlistan står också utlandsarbete i forna Östtyskland och Mauretanien och arbete inom vården, flyget, byggnads - och inredningsföretag .
-Det här jobbet handlar inte bara om arkitektur. Det är lika stora delar arkitektur, juridik och psykolog i och där tror jag att det kan vara en fördel att ha arbetat på lite olika ställen, säger hon.


Fråga Pia. Vad vill du veta om arkitekturen i Svedala kommun och arbetet som stadsarkitekt? Maila dina frågor till redaktion.svedalalokaltidningen senast den 17 oktober. I tidningen vecka 44 publiceras frågorna och svaren

Publicerad 03 October 2009 03:00