Skabersjö Gods AB:s planer på en stor utfyllnad norr om E65 har decimerats kraftigt. Foto: Marek Stefaniak

Skabersjö Gods AB:s planer på en stor utfyllnad norr om E65 har decimerats kraftigt. Foto: Marek Stefaniak

Skabersjö gods ger upp planer på stor utfyllnad

Tar tillbaka sitt överklagande av kommunens beslut

SKABERSJÖ. Det hade kunnat bli en av de största markutfyllnadena någonsin i Svedala kommun. Men kommunen avslog stora delar av Skabersjö gods ansökan. Nu står det även klart att överklagandet av kommunens beslut har dragits tillbaka.

Enligt ansökan ville Skabersjö gods fylla ut en femton hektar stor åker norr om E65 med cirka 600 000 kubikmeter jord indelat i fyra etapper. Därtill ansökte man om att få anlägga en fem meter hög bullervall mellan motorvägen och den aktuella åkern.

Huvudssyftet med projektet ska ha varit att få bättre avkastning i skörden från den kuperade och bitvis vattensjuka jordbruksmarken.

Men stora delar av planerna har inte fallit i god jord. Såväl boende som myndigheter har haft synpunkter och farhågor kring buller, dammning samt hur grundvattnet hade påverkats av den stora utfyllnaden.

Vid sitt sammanträde den 28 februari beslutade bygg- och miljönämnden att endast godkänna den del av ansökan som gäller utfyllnad av den vattensjuka marken. Resterande del av utfyllnaden ansågs inte vara motiverad.

När det gäller vallen konstaterade nämnden att det aldrig förekommit några klagomål på buller från motorvägen samt att vallen inte hade haft någon större bullerdämpande effekt. Därför fick även denna del nej.
– Nämndens beslut kommer troligen att leda till kortare anläggningstid och annorlunda etappindelning, säger Anna Cedergren, miljöchef på Svedala kommun.

Enligt ansökan är det vattensjuka området tre hektar stort, vilket skulle kräva jordmassor motsvarande 30 000 kubikmeter. Det är avsevärt mindre än de 600 000 kubikmeter jordmassor som angetts för hela projektet.

Godset överklagade kommunens beslut. Men förra veckan tog man tillbaka överklagandet.
– Vi skickade in en överklagan för att hinna tala med alla parter. Den har vi dragit tillbaka nu, säger Otto Thott, tillträdande vd för Skabersjö Gods AB.

Varifrån hade ni tänkt att hämta jordmassorna?
– Det pågår mycket exploatering av god åkermark i sydvästra Skåne. Vi vill återanvända en del av denna matjord, förklarar Otto Thott.

I och med att stora delar av projektet inte blir av är det oklart om och när den mindre utfyllnaden blir aktuell.
– Byggföretagen måste komma upp i vissa volymer för att se ekonomi i ett sådant här samarbete. Med tanke på rådande konjunktur kan det dröja flera år innan det händer något, säger Otto Thott.

Publicerad 22 April 2013 00:00