Berättar bygdens historia

KLÅGERUP. Under hösten bjuder Klågerups byalag in till historiska vandringar. Kerstin Evander växte upp i byn och delar med sig av minnen och kunskap.
Klågerups byalag har arrangerat byavandringar i många år. Intresset för historia och hembygd har Kerstin Evander ärvt av fadern, Knut Jönsson, som tillsammans med Arne Dahlberg höll i vandringarna förr.
– Det finns inte en kyrka eller ett fornminne inom en tiomilsradie som jag inte fick se som barn, tror jag, säger Kerstin Evander.
I höstas började hon att leda byavandringar i Klågerup genom Klågerups byalag, och nu är det dags att ge sig ut igen.
– Klågerup som by är inte så gammal som man kan tro. Namnet kommer från godset som har legat här sedan 1100-talet. Men det var när järnvägen kom i slutet på 1800-talet som byn växte fram, berättar Kerstin Evander.

Följt utvecklingen

Hon är född och uppvuxen i Klågerup och arbetade här i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Hon har följt med i ortens utveckling under många år.
– Det är kul att både unga och gamla följer med på vandringarna. Många är nyinflyttade och vill veta mer om husen och om bygden. Det är roligt att dela med sig av sina kunskaper, tycker hon.
Många anekdoter dyker upp i minnet när hon går genom Klågerup. För privat aktar hon sig dock för att vara.

Kunskapsutbyte

Ibland kommer andra som bott i Klågerup länge med på vandringarna och bidrar med sina upplevelser. Kul, tycker Kerstin Evander. På så sätt blir vandringarna en diskussion och ett kunskapsutbyte.
Under många år var hon enhetschef inom äldrevården i Svedala kommun och har haft förmånen att träffa många människor som bott och verkat i Klågerup, med egna historier från bygden.
– Det är mycket tack vare dem som jag har möjlighet att göra detta. Jag har tagit vara på tiden med dem jag mött i jobbet. Vi har suttit ner, tittat på bilder och diskuterat, berättar hon.
Kerstin Evander tycker att det är viktigt att hålla bygdens historia och minnena levande, samtidigt som det är viktigt att även historien rullar framåt och inte stannar vid antika ting.

Utbyggnad

Byavandringarna i Klågerup tar cirka två timmar vardera och startar vid den gamla tågstationen, som lades ner 1961. Sedan går vandringen den ena gamla huvudgatan upp och den andra ner, Hybyvägen och den som i dag heter Gamla Malmövägen.
– Jag tycker att det är viktigt att gå i den gamla delen av byn, den som var när tåget fanns. Tidigare berättade jag om tiden fram till 1960-talet. Men efter önskemål har jag lagt till en del om utbyggnaden av byn också, säger Kerstin Evander.

emma.brannman@lokaltidningen.se

Publicerad 12 September 2015 07:00