Unga som ledare ger mycket – röda tråden

Bara. Unga som leder unga är ett vinnande koncept i Bara. Rektorn på Spångholmsskolan tycker att det är ett framgångsrecept.
Joel Trygg har varit på rektorsposten på Spångholmsskolan ett par veckor när han nu får ta över stafettpinnen röda tråden i Lokaltidningen Svedala. Lärarvikarien på skolan, Hugo Månsson ställer frågan:
Vad tycker du om att elever leder andra elever i undervisningen?
Han plockar genast upp tråden och börjar prata om att den starka föreningskulturen på orten och i synnerhet på skolan är viktig.
– Skolans idrottsförening är som ett kit mellan skolan och fritiden för våra elever, säger Joel Trygg.
Ungdomarna utbildas till att leda andra samtidigt som man lär av varandra. Det är ett lärandesätt som han tycker är väldigt bra.
– Det skapas en stor delaktighet hos våra elever. Meningsfullheten ökar när alla är med och skapar och vi lär oss mycket i den sociala kontexten.
Joel Trygg menar att i ett mer och mer individcentrerat samhälle, så sticker arbetet i Bara ut. Att ta och få ett ansvar är också en roll som gör att man växer, där unga ledare blir föredömen för de yngre.
– Här blir kollektivet väldigt starkt tack vare skolidrottsföreningen och skolan. Att skolas in i den kulturen ger barnen erfarenheter som de har nytta av under resten av livet.
Till nästa vecka skickar han vidare frågan ”Vad var det som gjorde att du blev en Svedalabo?” till Malin Schelin.
Hannes tobiasson

Publicerad 16 February 2017 10:00

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag