Att snabbt erbjuda exempelvis SFI tror Raja Sundman är en framgångsfaktor.

Att snabbt erbjuda exempelvis SFI tror Raja Sundman är en framgångsfaktor.

Arbetsmarknaden för flyktingar över förväntan

Av
Oskar Elfving Söderström

Svedala. Enligt en rankning som Dagens samhälle gjort är Svedala en av de kommuner där flyktingar lättast får jobb. Något som Enhetschefen för Arbete och integration, Raja Sundman bland annat förklarar med ett bra geografiskt läge.
Dagens samhälle har gjort en granskning av hur kommunerna lever upp till förväntingarna när det gäller andelen flyktingar i arbete.
Granskningen visar på stora skillnader mellan kommunerna. I Svedala förvärvsarbetar 65,5 procent av de 255 flyktingarna, vilket är drygt åtta procentenheter över förväntan.
Ett resultat som Raja Sundman, Enhetschef Arbete och integration, är nöjd med.
– Det är naturligtvis jätteroligt att vi hamnar högt, säger hon.

Raja Sundman menar även att Svedala kommun har haft rätt bra förutsättningar .
– Spontant så tror jag att det beror på att Svedala har tagit emot ganska lågt antal jämfört med omgivningen. Det är också en kommun där många förvärvsarbetar. 
Raja Sundman lyfter även det geografiska läget som en stor fördel.
– Det är en geografisk knutpunkt där det är lätt att nå Trelleborg, Ystad och Köpenhamn, så vi har tillgång till flera arbetsmarknader.

Raja Sundman passar även på att lyfta vikten av att snabbt få in de nyanlända i samhället.
– Ju snabbare man får barnomsorg och kommer igång med SFI desto snabbare går det. Sedan så har vi ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, säger hon.

Publicerad 12 April 2017 14:41