Kommunen söker anslag för gångtunneln under spåren.

Kommunen söker anslag för gångtunneln under spåren.

Nytt vägval med stationsbygget

SVEDALA. Ombyggnationen av stationsområdet stötte på patrull. Nu har kommunen lämnat in en ansökan till Trafikverket för att få finansiering för i alla fall en del av projektet.
Svedala station var inte ett prioriterat område i Trafikverkets ögon. Därmed verkade en ombyggnation av stationsområdet ligga långt fram i tiden.
Nu har Svedala kommun lämnat in en ansökan till Trafikverket, men denna gång inom ramen för statligt stöd, öronmärkt för insatser för att ”främja hållbara stadsmiljöer.”
– Vi har ställt samman ansökan på väldigt kort tid, säger Fredrik Löfqvist, teknisk chef på Svedala kommun.

Skulle kommunens beviljas stödet kan det finansiera en gång- och cykeltunnel under spåren med ramper och trappor för så kallade säkra övergångar.
– Man ökar tillgängligheten under spåren, men inte till spåren, säger Fredrik Löfqvist.
Kostnaden uppgår till drygt 35 miljoner kronor och kommunen måste då stå för hälften, drygt 17 miljoner, om ansökan beviljas.
I så fall är tidsplanen snäv, Under 2018 måste bygget stå klart. 
Om allt går som kommunen vill kan då en del av hela förändringen av stationen vara finansierad. Svaret från Trafikverket ska komma under juni månad.
Huruvida hela ombyggnationen, med perrongarbeten och hissar kan göras i framtiden återstår därmed ännu att se. Det sker i samtal med Trafikverket och Region Skåne.


Publicerad 20 April 2017 16:02