Genrebild.FOTO:Mostphotos.com

Genrebild.FOTO:Mostphotos.com

Efter prognosen:

Ny förskola måste till

KLÅGERUP. Med en ökande inflyttning och befintliga lokaler som inte är optimala behövs en ny förskola i Klågerup. Enligt förslaget kommer det att behövas en förskola med totalt 180-200 platser.
För att undvika en förskolekris i Klågerup bör man besluta om att öppna fler förskoleplatser i byn.

– Klågerup har tidigare stått stilla befolkningsmässigt och antalet barn har inte ökat. Men i den senaste befolkningsprognosen visar på en ökning, då behöver vi gå fram, säger utbildningschef Johan Lundgren.

I samband med nybyggnationer förväntas antalet barn öka de kommande åren. Redan under 2018 kommer det att finnas ett underskott av platser och en hel avdelning 2019. Därför vill man vara ute i god tid för att möta upp behovet.
Med en växande befolkning ökar behovet år efter år. Mumindalens förskola har idag en kapacitet på 145 barn fördelat över fyra byggnader.

Lokalerna är idag otillräckliga vad gäller kapprum, personalrum och lokalerna är trånga. Det gör att en förändring måste till.

– Bygga om eller bygga nytt. Huvudsyftet är att komma igång.

En byggnation finns med i planskisserna för området sedan tidigare, men något beslut om att bygga finns inte. Enligt Johan Lundgren kan underskotten lösas tillfälligt på olika sätt, med mer temporära hus, i väntan på långsiktiga.

– Men sådana lösningar blir mer kostsamma över tid.

Publicerad 24 April 2017 14:27