Christian Ziese. Arkivfoto: Martin Wingren

Christian Ziese. Arkivfoto: Martin Wingren

Gästkrönika:

Felriktad flygskatt mot ett redan självfinansierat transportslag!

Av
Peter Larsson Christian Ziese VD Sveriges Regionala Flygplatser (SRF) VD Ängelholms Flygplats AB

Regeringens förslag om att införa en flygskatt i Sverige från och med 2018, har dragit igång en bred diskussion om både miljö och flygets ansvar för sina kostnader.
Då det är just flygskatten som utlöst diskussionen så har det uteslutande handlat om skatten på flygbränslet. Det är då på sin plats att titta lite mer på hur flyget som transportslag finansieras, i jämförelse med tåg- och vägtrafiken som i stor utsträckning finansieras via skattsedeln.
Flyget däremot är i stort sätt ett självfinansierat transportslag. Det finns exempelvis inget statligt verk motsvarande Vägverket eller Banverket som ansvarar för infrastrukturen vid våra regionala flygplatser. Det får branschen betala själva, via flygresenären.
Ytterligare en avgift som betalas via flygresenärens plånbok, och som inte finns på andra transportslag, är kostnaden för säkerhetskontrollerna på våra flygplatser. Detta är myndighetskrav som måste uppfyllas, men som måste betalas av resenären.
I nordvästra Skåne drivs dessutom vår flygplats, Ängelholm Helsingborg Airport, i helt privat regi, vilket innebär noll bidrag eller ekonomiskt stöd från vare sig kommun, region eller stat. Flygplatsens drivs och betalas av våra flygresenärer. Vilken tågstation eller motorväg gör det?
Vi driver en del av regionens infrastruktur för både företag och invånare, utan en skattekrona i kostnad. Så det där med att flygbranschen är prioriterad gentemot andra transportslag är en direkt osanning. Det förhåller sig faktiskt precis tvärtom!
 När det gäller den föreslagna flygskatten så når den inte sitt syfte och likt en förkrossande majoritet på 126 av 156 remissinstanser, däribland en rad myndigheter, konstaterar vi att flygskatten är direkt skadlig för Sverige.
Utredaren själv befarar att flygskatten inte ger någon klimateffekt. Tvärtom varnar utredaren att skatten till och med riskerar öka utsläppen, då ökade flygkostnader gör att fler tar bilen. Statens intäkter för skatten går inte heller till någon omställning till mer miljövänligt flyg, utan till sänkta arbetsgivaravgifter. Flygbranschen beskattas och pengarna går till något helt annat än att faktiskt minska vår klimatpåverkan. På så sätt motverkar flygskatten flygbranschens egna ambitioner att kunna investera i nya fossilfria bränslen, och moderna miljövänligare flygplan.
Struntar vår regering i att effekten av en genomförd flygskatt kan medföra minskat antal avgångar från landets regionala flygplatser, däribland Ängelholm Helsingborg Airport, och att dessa i en del fall kan komma att läggas ner?
Att erbjuda tillgänglighet till Stockholm över hela dagen är av största vikt för många regioner i landet, inte minst vår egen, annars kan passagerarunderlaget snabbt minska och i förlängningen riskera flygplatsens framtid.
WSP har räknat på hur flygskatten skulle slå mot olika delar av landet. För Ängelholm- och Helsingborgsregionen skulle skatten kosta resenärerna cirkaa 41 miljoner kronor. Det skulle sannolikt leda till ökade kostnader och färre avgångar. För regionen beräknas det innebära 53 miljoner i förlorad tillväxt och upp till 100 jobb skulle försvinna.
Detta är dock inget mot om flygplatsens verksamhet skulle läggas ner, då vi pratar om 6200 arbetstillfällen och en minskad lönesumma för regionen på cirkaa 2 miljarder kronor (WSP ”Flygplatsens betydelse för Familjen Helsingborg”, 2015-08-13).
 Vi skulle gärna vilja få hjälp att förstå hur sänkt arbetsgivaravgift minskar flygets klimatpåverkan?
Det hade varit annorlunda om de 1,7 miljarder som staten beräknar få in på flygskatten, hade gått direkt till åtgärder för att minska flygbranschens miljöpåverkan. I första hand att starta produktion av biobränsle i vårt närområde. Då hade det faktiskt hjälpt vår miljö, istället för att beskatta mötet mellan människor eller att få en chans att uppleva andra delar av vår värld.
 

Publicerad 27 April 2017 12:00