Det vill politikerna satsa på i budgeten

Fler lärare och fler mötesplatser för äldre

SVEDALA. ?Fler pedagoger och vuxna i skolan, fler i arbete och fler mötesplatser för seniorer. Det är några av satsningarna i årets budgetförslag från fyrklövern.

Fyrklövern i Svedala, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Barapartiet, har lagt fram en gemensam budget som förväntas antas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom den även stöttas av Socialdemokraterna.

I budgetförslaget för 2018–2020 vill fyrklövern bland annat satsa på fler pedagoger och vuxna i skolorna.

Här vill man ?satsa på att öka lärartätheten och antalet vuxna genom att tillföra 2,6 miljoner kronor. Det skulle enligt fyrklövern innebära att Svedala kommun år 2021 uppnår en lärartäthet som motsvarar rikssnittet.

Svedala kommun har en relativt låg arbetslöshet sett över hela landet. Trots det vill fyrklövern satsa 1,5 miljoner på att få fler i arbete.

”Vi föreslår ?en satsning på 1, 5 miljoner kronor under Arbete och integration som skulle kunna gå till två nya tjänster som på olika sätt kan arbeta med att få in fler i arbete” skriver de i förslaget.

Fyrklövern vill ?även satsa pengar på att skapa fler mötesplatser för kommunens seniorer eftersom de är en växande grupp.

De vill också satsa mer pengar på att finansiera åtgärder kopplade till Klågerupsinitiativet. 

Den 15 november ?tas förslaget till budget upp i kommunfullmäktige.

Publicerad 04 November 2017 06:00

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag