Studie av anstaltsplacering dröjer

SVEDALA. Just nu pågår en lokaliseringsstudie för att avgöra vilka platser i Svedala kommun som lämpar sig för placering av en kriminalvårdsanstalt. Meningen var från början att studien skulle vara klar den 31 december, men nu har det hela skjutits fram en månad. Det nya budet är att lokaliseringsstudien ska vara färdigställd i slutet av januari för att kunna tas upp av kommunstyrelsen den 15 februari.

Lokaliseringsstudien genomförs av en projektgrupp med representanter från Svedala kommun och Kriminalvården. Det är Kriminalvården som bekostar studien.

Fakta

Det planeras för en kriminalvårdsanläggning i säkerhetsklass 2 (av 3) med 150-300 platser. En ungefär lika stor personalstyrka med olika yrkeskategorier krävs.

En yta om cirka 15–30 hektar behövs för anläggningen som måste ha nära till fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.

Samarbete med kommunen avseende räddningstjänst, hälso- och sjukvård, bibliotek, kioskverksamhet, arbetsförmedling, avfallshantering med mera ska också tas med i beräkningen.

Publicerad 28 November 2017 15:46

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag