Skola, arbete och Klågerup i budget

SVEDALA.

Under kommunfullmäktiges senaste sammanträde fattades beslut om kommunens budget för 2018-2019.

Det beslutades att den kommunala skatten stannar på 30,93 kronor per hundralapp, varav 20,24 kronor går till komunen och resten till Region Skåne.

I budgeten för 2018-2020 ska det bland annat satsas på skola, arbete och integration samt Klågerupsinitiativet. De nästkommande fyra åren ska det 2,6 miljoner kronor, per år, gå till att öka lärartätheten och antalet vuxna i skolan. 1,5 miljoner kronor ska satsas på arbete och integration. På åtgärder kopplade till Klågerupsinitiativet ska det satsas fyra miljoner.

Publicerad 01 December 2017 06:00

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag