Polisen: "Tryggt bo i Svedala"

Resultatet av den årliga trygghetsmätningen är här

SVEDALA. Ur ett nationellt perspektiv får Svedala kommun anses som trygg att bo och vistas i, menar polisen. Resultatet av den årliga trygghetsmätningen är här.

Varje år genomför polisen en trygghetsundersökning. Boende i kommunerna Svedala, Vellinge och Trelleborg är generellt sett något tryggare i år än i fjol, skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Resultatet är på många sätt positivt, men vi ser också att det finns delar som inte är bra. Vi vet att vi inte alltid räcker till, även om vi vill mycket och kämpar på för att fördela vår resurs och finnas där vi behövs. Vi ser ändå att det finns en tilltro till polisens arbete och det är vi glada för, säger lokalpolisområdeschef Michael Storm i pressmeddelandet.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan noll och sex, där noll indikerar "inget problem" och sex indikerar "stora problem".

I Svedala har problematiken med störande ungdomsgäng ökat från index tre till fyra. Trafikproblematik så som buskörning med mopeder och motorcyklar samt bilar som kör för fort ligger på samma nivå som förra året, index fyra respektive tre.

Utsattheten för fysiskt våld under 2017 ligger enligt polisen på index noll. Andelen som inte har varit utsatt för något brott alls har ökat till 84 procent, från 79 procent 2016.

Det samlade problemindexet för Svedala kommun hamnar på 1,94, vilket är exakt samma siffra som i fjol. Andelen som anser att polisen bryr sig om de lokala problemen har ökat från 40 procent 2016 till 48 procent 2017.

Svedala kommun har i undersökningen delats in i två områden, "norra" samt "tätort och övrigt". I norra ingår Bara och Klågerup, i tätort och övrigt ingår Svedala och övriga mindre orter. 300 enkäter har skickats ut per område till slumpmässigt utvalda personer. Men exakt hur många av dessa som besvarats har kommunpolisen inga sifror på. Svarsfrekvensen på enkäten för hela lokalpolisområdet, alltså Trelleborg, Vellinge och Svedala tillsammans, ligger på 63 procent.

– Det ses som ”mycket hög representativitet”. 3000 enkäter skickades ut och 1880 besvarades. Undersökningen kan därmed förväntas spegla de allmänna uppfattningarna runt de olika problemtyperna i lokalpolisområdet i september år 2017 och kan även anses vara jämförbara för de senaste 15 åren, säger Nena Ermin som är kommunpolis i Svedala.

Resultatet från trygghetsmätningen ska tillsammans information om brottsstatistik och kriminalunderrättelser bilda underlag för en lokal lägesbild.

Publicerad 02 December 2017 04:00

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag