Skolinspektionen ger höga betyg

KLÅGERUP/BARA.

Skolinspektionen ger Klågerupskolan och Baraskolan höga betyg. En kvalitetsranskning visar att båda skolorna håller en god kvalitet

Skolinspektionens bedömning är att både Klågerupskolan (F-5) och Baraskolan (F-3) håller god kvalitet inom samtliga områden. Det är den högsta nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning, skriver Svedala kommun på sin webbplats.

Granskningen genomförs i 40 utvalda skolenheter och både privata och kommunala skolor omfattas. Syftet med den regelbundna kvalitetsgranskningen är att undersöka skolornas arbete inom områdena undervisning, rektors ledarskap och trygghet samt studiero. På Klågerupskolan F-5 har även området bedömning och betygssättning granskats.

Båda skolorna besöktes av inspektionen under två dagar vardera i oktober. Under besöket intervjuades elever, lärare, elevhälsan och rektorn. Det genomfördes även lektionsobservationer.

Skolinspektionen bedömer att undervisningen på såväl Klågerupskolan som Baraskolan i hög grad främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven. Granskningen visar också att rektorn i hög grad har ett aktivt ledarskap, som styr och utvecklar verksamheten i skolan. Eleverna tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Publicerad 07 December 2017 10:29

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag