Foto: Mostphotos.com

Ingen folkomröstning om anstalt

SVEDALA. Under kommunstyrelsens senaste sammanträde behandlades två medborgarförslag som inkommit angående etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen. Båda förslagsställarna ville att det skulle genomföras en folkomröstning angående uppförandet av en eventuell anstalt.

Nu har kommunstyrelsen beslutat avslå de båda förslagen. Detta mot bakgrund av att samtliga partier i kommunfullmäktige har ställt sig bakom de beslut som hittills har fattats om etableringen.

"Förslaget om folkomröstning har i detta fall inte väckts genom ett folkinitiativ vilket innebär att det inte går att avgöra hur många av kommunens medlemmar som egentligen anser att en folkomröstning ska hållas" skriver kommunstyrelsen.

Publicerad 13 December 2017 08:01