Torups slott.

Torups slott. Foto: Mostphotos.com

Svedala kommun satsar på hållbar turism

SVEDALA. Svedala kommun får en destinationskoordinator. Förhoppningen är att skapa nya samarbeten och öka tillväxten.

Svedala kommun har beviljats pengar genom Leader för att genomföra projektet ”Destination Svedala”. En person kommer att projektanställas på 75 procent under ett år. Under den här tiden ska personen, som kommer att ha titeln destinationskoordinator, ta fram exempel hur lokala besöksmål, produkter och tjänster med hållbarhet kan skapas i kommunen.

– Tätorten ska bli mer synlig på landet och tvärtom. Jag hoppas att vi efter ett år har hittat strukturer som kan leva vidare av sig själva, säger Linda Allansson Wester (M).

Bidraget från Leader har Svedala kommun sökt tillsammans med Svedala handel för ett år sedan. Då var det tal om att anställa en handelsledare, men projektet kommer alltså inte bara att fokusera på handeln.

Destinationskoordinatorn kommer att ha Svedala kommun som arbetsgivare och förhoppningen är att aktörer inom handel, besöksnäring och kultur ska få ökad kännedom om varandras verksamheter och att branschöverskridande samarbete ska öka.

– Därigenom skapas synergieffekter såsom utveckling av produkter och tjänster, tillväxt och sysselsättning samt aktiviteter och evenemang som kan locka fler besökare till kommunen, säger närings- och turismutvecklare Thomas Carlsson.

Rekrytering till tjänsten påbörjas inom kort. Projektet startar i mars 2018.

Publicerad 13 December 2017 06:00