Elever lärde elever om barns rättigheter

SVEDALA.

Under hösten har sexorna i klass 65D på Naverlönnskolan arbetat med temat mobbing och normer. I förra veckan bjöd de in Kyrkskolans fjärdeklassare till en utbildningsdag där de yngre eleverna fick chans att ställa frågor och diskutera dem.

Hur tänker de som mobbar? Vad är normer? Vad är en digital kränkning? Det var några av frågorna som Kyrkskolans fyror hade ställt till Naverlönnskolans sexor inför besöket.

Några av sexorna fokuserade på BRIS (Barns rätt i samhället) och vad organisationen gör för något.

– Det är viktigt att även de yngre barnen får veta vad de ska göra, och vart de kan vända sig, om de blir utsatta. Att det är fel att kränka någon annan och att det finns hjälp att få, säger Zaied Alhamid.

Sexorna betonar vikten av att kunna vara anonym när man vänder sig till BRIS.

– Många kanske skäms. Ingen vill bli mobbad och därför kan det vara svårt att berätta för någon, säger Nellie Nerman.

– Man kanske inte vill berätta för sina föräldrar till exempel, för att man är rädd att de ska komma till skolan och det kan kännas pinsamt, säger Zaied Alhamid.

De är överens om att mobbing och normer är någonting som är viktigt att lyfta.

– Jag tycker att det pratats väldigt lite om mobbing. För lite eftersom så många faktiskt blir mobbade, säger Nellie Nerman.

Om de ser eller hör om någon som blir mobbad eller kränkt vill de gärna hjälpa till.

– Jag skulle prata med personen som blivit mobbad först, och sedan den som mobbat. Man kan tipsa dem om BRIS eller kuratorn på skolan. Skulle det vara riktigt illa så skulle jag polisanmäla, säger Lucas Lundqvist.

Mobbing kan vara extra svårt att få bukt med när det sker digitalt. Ofta kan förövaren vara anonym.

– Jag väljer att ha privat konto på Instagram till exempel. Man kan ju välja sina vänner och vilka man vill ha kontakt med på sociala medier. Mobbing kan se ut på många sätt. Det är bra att vara försiktig, säger Tilda Andréasson.

Sexorna tog även upp ämnen som grooming, när en vuxen lockar till sig barn i syfte att utnyttja dem sexuellt, och vikten av att våga säga nej när någonting inte känns bra.

"Jag tycker att det pratas för lite om mobbing"

På Naverlönnskolan följer personalen en likabehandlingsplan och ska dokumentera alla typer av kränkningar som rapporteras in.

– Händer det en gång så tar närmsta lärare hand om det. Man pratar med eleven som blivit utsatt och den som har utsatt, och så ringer man till bådas föräldrar, säger Sandra Pilemalm som är förstelärare i sexan.

Om mobbing eller andra typer av kränkningar sker vid upprepade tillfällen så finns det ett särskilt trygghetsteam på skolan som kopplas in.

– I värsta fall kan man vidta åtgärder som att stänga av en elev i några dagar, eller omplacera förövaren. Allting måste dokumenteras väl för att man ska kunna avgöra vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas, säger Sandra Pilemalm.

Publicerad 18 December 2017 10:19

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag