Folkets hus.

Folkets hus. Foto: Emma Brännman

S vill rusta upp Folkets hus

SVEDALA. Socialdemokraterna vill renovera Folket hus i Svedala. Lokalerna måste leva upp till nya krav, enligt partiet.

Med över 3000 bokade timmar per år är Folkets hus lokaler välbesökta och och uppskattade, menar Socialdemokraterna som nu vill rusta upp Folkets hus.

För att förbättra lokalernas värde som samlingsplats för olika sorters aktiviteter och möten är det viktigt att lokalerna är anpassade efter dagens krav.

"Det kan gälla allt ifrån storlek/antal lokaler, teknisk utrustning, möblering, tillgänglighet till färg och utsmyckning" skriver Socialdemokraterna i en motion.

Partiet yrkar därför på att det görs en översyn och en presentation av förslag på hur man kan förbättra lokalerna så att de lever upp dagens krav på mötes- och aktivitetslokaler för kultur- och föreningsliv, samt för andra gruppers nyttjande av lokalerna.

Det bör också i kommande budgetar avsättas pengar för renovering och upprustning av Folkets hus lokaler, skriver Socialdemokraterna.

Publicerad 19 December 2017 09:23