BP vill att Svedalahem köper biblioteket och trygghetsboendet, bland annat.

BP vill att Svedalahem köper biblioteket och trygghetsboendet, bland annat. Foto: Emma Brännman

"Vi vill göra en markering"

Barapartiet vill att Svedalahem köper centrumfastigheter av Peab

BARA.

Nu vill Barapartiet att Svedalahem köper fastigheterna i Bara centrum av Peab. "Vi kan inte fortsätta med samma upplägg" menar partiet.

Enligt representanter för Barapartiet är många Barabor frustrerade över centrumutvecklingen. I en motion yrkar partiet nu på att Svedalahem och Svedab köper Kuben med tillhörande parkering, centrumfastigheten med tillhörande parkering, bilioteket och trygghetsboendet samt de ännu ej bebyggda tomter som ingår i exploateringsområdet Bara centrum.

– Vi i Barapartiet har stått i centrum fredagar och lördagar och frågat folk vad de tycker, vad de vill att vi politiker ska ta upp. Många är väldigt missnöjda med att allt har tagit så lång tid. Det ser inte fräscht ut alltid heller. Jag är själv mycket på Kuben och ser hur det förfaller, säger Birgitta Delring (BP).

Sedan Barapartiet gick med i politikens fyrklöver har partiet inte lagt en enda motion, men nu var det dags.

– Vi vill främst göra en markering med den här motionen. Det blir såklart väldigt dyrt för Svedalahem att köpa alla fastigheterna på en gång. Men kanske är det möjligt på sikt. Man får sig nog en tankeställare, säger Birgitta Delring.

I motionen skriver Barapartiet att Bara står inför en stor utmaning och tillväxt de närmsta åren.

"De senaste tio årens varierande utveckling av tätortens centrala ytor och funktioner, styrda av en enskild exploatör, visar tydligt att skall vi klara denna utmaning så kan vi inte fortsätta med samma upplägg. De åtaganden som Peab förband sig till i exploateringsavtalet som ännu inte är utförda skall dras av köpesumman och utföras så fort som möjligt av Svedala kommun".

– Jag tycker det är synd att det har blivit såhär. Avtalen med Peab skrevs för längesedan. I dag får man böta om arbetet inte har påbörjats inom en viss tid, säger Birgitta Delring.

Publicerad 19 December 2017 15:02