Företag får ta emot feriearbetare

SVEDALA KOMMUN. Från och med sommaren 2018 ska Svedala kommun erbjuda privata företag i kommunen att ta emot feriearbetare. Det handlar om att ta emot skolungdomar som går i årskurs 9 eller första året på gymnasiet, för att i företagens regi utföra enklare arbete, under tre veckor.

Rekryteringsarbete och annons genomförs och utformas av Svedala kommun. Företagen kommer att få full ersättning för lönekostnad och sociala avgifter för varje anställd skolungdom.

Publicerad 26 January 2018 11:32