Studien visar att sjukfrånvaron ökat något bland kommunens skolpersonal.

Studien visar att sjukfrånvaron ökat något bland kommunens skolpersonal. Arkivfoto: John Nordh

Sjukfrånvaro bland skolpersonal ökar

SVEDALA KOMMUN.

I november 2017 beställde utbildningsnämnden i Svedala en undersökning av arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens olika enheter. På ett sammanträde nyligen presenterades resultatet.

Av
Magnus Wahlström

Bland annat kunde det urskönjas att det sedan 2015 skett en liten ökning av sjukfrånvaron bland lärarna på förskolor, skolor och gymnasier i Svedala.

– Kurvan går svagt uppåt, men det är inga alarmerande siffror. Samtidigt är en ökning en ökning och då måste man ställa sig frågan om vad som kan göras för att sjukfrånvaron inte ska öka ännu mer, säger utbildningsnämndens ordförande Hans Järvestam (M).

Eftersom undersökningen fortfarande är alldeles färsk är det för tidigt att konstatera exakt vilka åtgärder som kan vara aktuella. Hans Järvestam säger att de ska analysera siffrorna framöver och sätta sig ned med inblandade intressenter för att diskutera potentiella lösningar.

Samtidigt tror han att en del av lösningen är att få in ”fler vuxna händer” i skolan.

– Jag säger inte att det är hela lösningen, men det kan nog vara en nyckel till framgång, tror han.

Vidare nämner han de årliga 2,6 miljoner kronor till skolan som utbildningsnämnden äskade om ifjol som en redan påbörjad åtgärd för att kunna minska sjukfrånvaron. Målet är att pengarna ska bidra till att kommunen når upp till rikssnittet för antal lärare. I dagsläget ligger man något under.

Undersökningen visade även mer positiva resultat. Bland annat framgår att det under inte fanns några anmälningar angående sexuella trakasserier bland de cirka 700 anställda på utbildningsförvaltningen under fjolåret.

– Det hade jag inte heller förväntat mig att det skulle finnas. Men jag blir ändå väldigt glad, avslutar Hans Järvestam.

Publicerad 10 February 2018 07:00