Lådcyklar har köpts in för att användas på förskolorna.

Lådcyklar har köpts in för att användas på förskolorna. Foto: Svedala kommun

Lärande på hjul i Svedala

Av
Emma Brännman

SVEDALA. Svedala kommun har köpt in ett antal eldrivna lådcyklar som kommer att börja snvändas under våren. Lådcyklarna har plats för sex barn vardera och kommer att användas av förskolor i Svedala tätort. Cyklarna ska användas till utflykter där barn och förskollörare undersöker närliggande natur, till exempel. Erfarenheterna ska omsättas i undervisning och skapa nya lärdomar om naturvetenskap och teknik.

Publicerad 13 February 2018 11:08