S kan bli utan partistöd

SVEDALA KOMMUN.

Socialdemokraterna riskerar att gå miste om ett partistöd på 131 000 kronor. Detta på grund av att en redovisning av partistödet för 2016 inte har registrerats i tid.

Av
Emma Brännman

Enligt kommunallagen får kommunen dela ut partistöd till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Det ekonomiska stödet ska användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin och hur pengarna har använts måste redovisas senast den 30 juni varje år.

Men fram till den 24 januari i år hade ingen redovisning av det erhållna partistödet för 2016 gällande Socialdemokraterna registrerats i kommunstyrelsens diarium. När kommunstyrlesen under sitt senaste sammanträde beslutade om partistöd till varje parti sköts frågan om Socialdemokraterna upp. Huruvida det blir några pengar eller inte överlåts åt kommunfullmäktige att ta beslut om.

Hur mycket pengar som utbetalas till varje parti beror på dess storlek. Partistödet ska utbetalas senast den 31 mars varje år efter beslut av kommunfullmäktige.

Så mycket får partierna

Kommunstyrelsen föreslår att följande partistöd betalas ut 2018:

131 000 kronor till Moderaterna

113 000 kronor till Sverigedemokraterna

50 000 kronor till Miljöpartiet de gröna

50 000 kronor till Liberalerna

41 000 kronor till Barapartiet

41 000 kronor till Centerpartiet

32 000 kronor till Vänsterpartiet

Publicerad 14 February 2018 08:57