"Gräv ner den befintliga luftledningen"

SVEDALA/VELLINGE. Svenska kraftnät vill anlägga en ny 700 MW likströmsförbindelse som ska gå från Hurva i Hörby kommun till Güstrow i norra Tyskland. Den nya kraftledningen kan komma att läggas genom Svedala, Vellinge och Trelleborgs kommuner.

Det finns två alternativa sträckningar där den ena passerar genom Vellinge kommun och ut i Östersjön mellan Skåre och Fredshög i Trelleborgs kommun medan det andra alternativet förläggs längre österut och ut i Östersjön från Ystad.

Den planerade likströmskabeln ska grävas ner i mark oavsett vilken sträckning som beslutas.

– Vi har kommit överens med Svedala och Trelleborgs kommuner att göra ett gemensamt inlägg om att den befintliga luftledningen borde grävas ner samtidigt. Den är i vägen för lantbruket, säger Carina Wutzler (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Den nya förbindelsen ska öka integrationen mellan den nordiska och den kontinentala elmarknaden vilket medför större exportmöjligheter mellan elområden samt att försörjningstryggheten ökar.

Publicerad 16 March 2018 07:00